Behandlinger:

Der udføres almindelig tandbehandling i flg. Sygesikringen

Kirurgi:

• Operationer af forskellig art fx visdomstænder mm.
• Der bruges 3D scanning ved implantat og anden operation.
• Der foretages ikke tandregulering, men henvises til specialtandlæge

Forud for en implantatbehandling foretages en 3D scanning. Derved kan vi vurdere muligheden for behandling.

Tandprotetik:

• Kroner af alle typer.
• Broer store som små.
• Implantatindsætning.
• Kroner til implantater.

Blegning:

• kontakt klinikken for nærmere information

 

Paradontosebehandling:

• Paradontose er sygdom i vævet omkring tænderne, som får kæbeknoglen til at trække sig tilbage. Der er rigtig mange faktorer, som spille ind i udviklingen af paradontose. F.eks
dårlig mundhygiejne, sukkersyge, svækket immunforsvar i forbindelse med andre sygdomme, stress, medicin, tobaksrygning, men ligeledes kan arvelige faktorer spille ind.
Hvis du har paradontose, tilbyder vi dig straks en behandling med dybdegående rensning af tænderne, så paradontosen kan holdes nede. Ligeledes gives du instruktion i grundig
hjemmetandpleje med de rigtige hjælpemidler. Ved fremskreden paradontose kan en operation på særligt angrebne tænder blive aktuel.

Aftagelig protetik:

• Trykknapproteser